Algemene voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor alle (email)cursussen, trainingen, workshops en individuele coaching, gegeven door Mitzi Gras training en coaching en gelden zonder uitzondering voor iedere deelnemer. Indien er voor een activiteit specifieke voorwaarden gelden, zijn die hieronder opgenomen.
 2. De deelnemer gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden bij inschrijving via de website, bij inschrijving via email, of bij betaling van het cursusgeld.

Betaling en inschrijving

 1. Na inschrijving ontvangt de deelnemer een bevestiging en (indien overeengekomen) een factuur en betaalt het cursusbedrag voor de gehele cursus of workshop (tenzij anders overeengekomen).
 2. Inschrijving is pas definitief na betaling.
 3. Het verschuldigde bedrag dient uiterlijk voor de start van de (eerste) bijeenkomst betaald te zijn.

Wijzigingen

 1. Mitzi Gras training en coaching behoudt zich de vrijheid om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Cursisten worden hierover tijdig geïnformeerd en ontvangen desgevraagd een nieuw exemplaar. De meest recente versie is te vinden op de website.

Annulering door deelnemer

A.
Stilteweekend

 1. De deelnemer kan kosteloos en zonder opgaaf van reden annuleren tot 2 maanden voor aanvang van de start van het weekend (vrijdag 17 uur).
 2. Bij annulering daarna (korter dan 2 maanden voor aanvang tot 2 weken voor aanvang van het weekend) wordt 50 procent van het totale bedrag in rekening gebracht, tenzij iemand anders de geannuleerde plaats kan innemen.
 3. Bij annulering van het weekend door de cursist korter dan 2 weken voor aanvang van het weekend wordt het volledige bedrag aan cursusgeld in rekening gebracht, tenzij iemand anders de plaats kan innemen.

B. Overige groepen (Genootschap van de Hartenvrouwen, Tafel van Thomas)

 1. De deelnemer kan na inschrijving, kosteloos en zonder opgaaf van reden annuleren tot vier weken voor aanvang van de start van de eerste bijeenkomst
 2. Bij annulering door de deelnemer korter dan 4 weken voor aanvang van de cursus wordt 50 procent van het totale bedrag in rekening gebracht, tenzij iemand anders de geannuleerde plaats kan innemen

C. Individuele coaching

 1. Annulering of verzetten van een coachingssessie kan kosteloos en zonder opgaaf van reden tot 48 uur voor aanvang.
 2. Bij annulering korter dan 48 uur voor aanvang, wordt 50 % van het afgesproken bedrag in rekening gebracht.
 3. Bij annulering op de dag van de afspraak zelf, wordt 100 % van het afgesproken bedrag in rekening gebracht.

Annulering door Mitzi Gras training & coaching

 1. Ingeval van onvoorziene afwezigheid van Mitzi Gras, zal in overleg met de groep gekeken worden naar een vervangende datum of zal gekeken worden naar een passende oplossing. Indien dit niet mogelijk is, krijgt de cursist het betreffende bedrag van de bijeenkomst retour.

Restitutie

 1. Restitutie van cursusgeld is niet mogelijk, indien om welke reden dan ook door de deelnemer niet deelgenomen kan worden aan een bijeenkomst.

Aansprakelijkheid, klachtenregeling

 1. De cursist volgt de cursus of workshop op eigen risico.
 2. Bij fysieke of psychische klachten dien je Mitzi Gras vóór aanvang van de eerste bijeenkomst te informeren.
 3. Mitzi Gras training&coaching is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal en schade van persoonlijke eigendommen.
 4. Bij klachten over werkwijze, inhoud of aanpak probeert Mitzi Gras training & coaching deze samen met de cursist op te lossen
 5. Mitzi Gras training & coaching kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel opgelopen letsel, psychische klachten of gezondsheidsklachten.

Deelname en vertrouwelijkheid

 1. Alles wat ter sprake komt in een cursus of een individuele sessie blijft vertrouwelijk en zal op geen enkele andere wijze ter sprake worden gebracht buiten de cursus of sessie om. Ook zal deze informatie niet gedeeld worden met derden zonder toestemming van de betreffende persoon. Dit geldt zowel voor de deelnemers, coachees als voor Mitzi Gras zelf.
 2. De deelnemers gaan akkoord met het feit dat hun mailadressen, telefoonnummers en eventuele overige informatie die zij verstrekken, uitsluitend gebruikt worden door Mitzi Gras met als doel berichtgeving over de cursus. Uitzonderingen zijn mogelijk na overleg en altijd met toestemming van Mitzi Gras.

Copyright

 1. Alle inhoud van de groep, cursus of de coachingssessie (oefeningen, materialen, inleidingen, teksten, inquiries) is uitsluitend bedoeld voor privégebruik
 2. Gebruik hiervan in contact met derden kan alleen in overleg, met bronvermelding en na toestemming van Mitzi Gras.
 3. Kopiëren van materiaal, ontwikkeld door Mitzi Gras, is niet toegestaan, zonder bronvermelding. Hieronder vallen ook teksten die op de website en in de nieuwsbrief staan of gepost worden op sociale media.
 4. Gebruik van foto’s gemaakt door Mitzi Gras is niet toegestaan.